800 năm hiện diện của anh em Phan sinh trên Đất Thánh

2017-10-30 418 Thảo luận

800 năm hiện diện của anh em Phan sinh trên Đất Thánh: “Sự hiện diện của chúng ta là để cho toàn thể nhân loại”, anh Michael Perry phát biểu

        Một kỷ niệm mang tính lịch sử phải được cử hành cách trọng đại: 800 năm hiện diện của anh em Phan Sinh trên Đất Thánh. Ngày 16 tháng 10, các hữu trách của Hạt dòng Thánh Địa đã phát động các cuộc cử hành ở Giêrusalem, và sẽ tiếp tục đến ngày 18 tháng 10. Do đây là cái mốc lịch sử của Tỉnh dòng truyền giáo Phan Sinh, anh Tổng Phục vụ  Dòng Anh em Hèn mọn, Michael Perry, đã đến Đất Thánh và tham dự phần đầu của cuộc cử hành. Cùng với anh Giám hạt của Đất Thánh, anh Francesco Patton, và anh thủ quỹ, anh Ramzi Sidawi , anh đã cám ơn các thành viên của Hạt dòng, đã giúp cho Hạt dòng có thể dấn thân vào nhiều dự án, và anh trao cho họ những phần thưởng xứng đáng. 

       Vào buổi chiều, anh Tổng Phục vụ dòng Anh em hèn mọn chủ tọa buổi cử hành phụng vụ, khởi đầu cho các cuộc cử hành kỷ niệm. Tại nhà thờ Đấng Cứu Thế, nhà gốc của Tỉnh dòng, bây giờ là Hạt dòng Thánh Địa, anh Perry đã giảng. Sau đó, cùng với anh Phó Tổng phục vụ, Julio Cesar Bunader, anh muốn đích thân gặp các anh em của Hạt dòng.

       Nhiều nhân vật quan trọng, chẳng hạn như Đức Hồng y Sandri là người mang đến sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô, vào ngày 17 tháng 10, cũng tham dự buổi cử hành trên, cùng với các anh em Phan sinh.

        Anh Mịchael Perry diễn tả niềm vui tràn đầy của anh nhân dịp mừng kỷ niệm 800 năm hiện diện Phan Sinh này. Sau đây là những gì anh nói về kỷ niệm và sứ mạng của Hạt dòng Thánh Địa:

Đâu là tầm quan trọng của Hạt dòng Thánh Địa đối với Hội dòng, với các Anh em Hèn mọn và với Đất Thánh?

         Trong Năm Thánh này, đây là dịp tốt để tưởng nhớ sự hiện diện của Đức Kitô, lòng thương xót của Người, tình yêu của Người trên dải đất này và trên tất cả những phần đất của thế giới. Nếu có ai hỏi tôi đâu là ý nghĩa của sự hiện diện của chúng tôi ở đây, như những anh em Phan sinh của Dòng Anh em hèn mọn, thì tôi sẽ đơn giản trả lời như thế này: đồng hành với tất cả các Kitô hữu và những người đi ngang qua đây, chuyển thông tình yêu này, lòng nhân từ này, niềm vui cuộc sống này trong Đức Kitô và trong Thiên Chúa. Sự hiện diện của chúng tôi không chỉ là một biến cố cho tất cả các Kitô hữu mà còn cho tất cả nhân loại. Vâng, sự hiện diện của chúng tôi là cho toàn thể mọi người. Đây cũng là quan điểm của thánh Phanxicô Atxidi, đấng muốn đi thăm Đất Thánh, đến Đamietta, trong một tình huống ở đó đang xảy ra một tiến trình phi nhân hóa.[1] Kể cả ngày nay, các tiến trình mất tính cách nhân đạo này vẫn còn tồn tại. Tầm nhìn của Hạt dòng là quảng bá đối thoại và hòa hợp giữa các dân tộc và khuyến khích sự phát triển nhân bản toàn diện.

Nhìn lại đoạn đường đã đi trong 800 năm qua, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về điều gì?

          Tôi cảm nhận rằng tôi phải cảm ơn Thiên Chúa về các anh em đã làm việc ở đây, nhưng không chỉ có họ. Trong lịch sử, đã luôn có những anh chị em giáo dân muốn nối kết chính họ lại với con đường thiêng liêng và nhân bản này. Tôi cám tạ Chúa về các anh em hèn mọn và tất cả những người đã cộng tác với các anh em. Kể cả ngày nay, sự hiện diện Phan Sinh vẫn có ý nghĩa, bởi vì nó không chỉ quan trọng trong việc đón tiếp các khách hành hương mà thôi, nhưng còn đồng hành với tất cả những người trong nơi chốn này vốn đã trải nghiệm qua những hình thái bạo lực đáng khiếp sợ. Sự hiện diện của chúng tôi tiếp tục nhắc nhở nhớ đến nhân phẩm của mỗi một người, và chúng tôi có ơn gọi đề cao hòa bình giữa mọi người.

Đâu là những thách đố trong tương lai mà Hạt dòng Thánh Địa phải đối mặt?

         Để hiểu được cách thức trong đó công việc mà Hạt dòng Phan Sinh sẽ thực hiện trong tương lai, chúng ta phải nhìn vào những gì họ đang thực hiện bây giờ. Các thách đố của ngày mai thì giống như các thách đố của quá khứ. Ngày nay, các anh em Phan Sinh đồng hành với những khách hành hương và các Kitô hữu đến từ những quốc gia khác nhau, cổ võ đối thoại và làm chứng qua đời sống của anh em: một đời sống bám rễ sâu trong sứ điệp của Chúa qua các người làm cha và làm mẹ trong lịch sử cứu độ.

          Hạt dòng được thách đố mời gọi mỗi một người dấn thân tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng tìm giá trị nhân phẩm và giá trị của chính hành tinh mà Đức Giáo hoàng Phanxicô nói đến trong thông điệp “Laudato Sí,” một từ ngữ lấy lại chính các lời của thánh Phanxicô. Cuộc tìm kiếm sự hòa điệu này, như một vũ điệu thiêng liêng, như một vũ điệu vũ trụ, là tương lai của tất cả chúng ta trong Đất Thánh này.

 

Anh Alexis Trần Đức Hải, OFM, chuyển ngữ (800-years-franciscans-holy-land)

 


[1] Ám chỉ đến Thập tự chinh (ND)

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...