Tưởng niệm giờ lâm chung và đại lễ Cha Thánh Phanxicô tại Trung Ương Dòng 2017

2017-10-30 108 Thảo luận

Đại lễ Cha Thánh Phanxicô Assisi Chí Ái của chúng ta đã được cử hành tại Nhà Trung Ương vào ngày 3 và 4 tháng 10.

Vào chiều ngày 3/10, anh Rufino Lim, OFM, thuộc văn phòng công lý và hòa bình, đã chủ sự giờ Tưởng niệm Cha Thánh Lâm chung. Nhà thờ Santa Maria Mediatrice đông nghẹt người gồm các nữ tu đến từ nhiều Tu hội khác nhau, các cộng đoàn Phan Sinh lân cận, và bạn bè.

Vào ngày 4 tháng 10, như là truyền thống, cha Viliam Dóci OP, Phó Bề trên Tu viện Santa Sabina, Dòng Đa Minh đã chủ tế thánh lễ trọng thể. Có bốn anh em Đa Minh cùng tháp tùng với ngài đến tham dự lễ tại cộng đoàn Nhà Trung Ương.

Ban Truyền thông Ofmvn dịch (transitus-feast-st-francis-general-curia-2017)

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...