Lễ khấn trọng thể 2017

2017-09-25 4.653 Thảo luận

Ngày 17 tháng 9 năm 2017, dịp Lễ Thánh Phanxicô được in Năm Dấu Thánh, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam tổ chức lễ khấn trọng cho 9 anh em. Việc tuyên khấn trọng thể được cử hành vào ngày lễ thánh Phanxicô được in năm dấu thánh cũng gợi cho các khấn sinh hôm nay ý thức đích điểm của các lời khấn mà họ công khai tuyên khấn là được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, đặc biệt là Chúa Kitô chịu đóng đinh, như cha thánh Phanxicô Assisi đã nêu gương. Chín anh em tuyên khấn vĩnh viễn hôm nay là các anh: Phêrô Alih, Gioan B. Nguyễn Văn Diệu, Micae Nguyễn Xuân Đức, Phanxicô X. Nguyễn Đức Hiếu, Giuse Đinh Chỉ Lam, Phaolô Nguyễn Văn Long, Giuse Nguyễn Hồng Quang, Philipphê Đinh Thanh Tân, Tôma Aquinô Đặng Tiến Vãng.

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, do anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM, chủ tế, với khoảng 50 linh mục đồng tế, và đông đảo bà con thân nhân của các khấn sinh, các ân nhân của Tỉnh dòng, các tu sĩ nam nữ, các anh em trong Tỉnh dòng, cùng đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các khấn sinh tuyên khấn vĩnh viễn trong Dòng Anh em Hèn mọn hôm nay.

Sau phần thẩm vấn các khấn sinh, anh Phó Giám tỉnh Giuse Vũ Liên Minh, OFM, đã thay anh Giám tỉnh chia sẻ lời Chúa và nhắn nhủ đối với các anh em tuyên khấn vĩnh viễn hôm nay. Trong một thế giới đầy những căng thẳng, lo lắng về các cuộc chiến tranh, bạo lực, những thảm họa thiên tai đang xảy ra,… ước gì qua hành vi tuyên khấn của các em hôm nay, sẽ trở nên hiện thực nơi các em là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Chịu đóng đinh. Dấu chỉ ấy được thể hiện rõ trong đời sống thánh hiến của các em qua ba lời tuyên khấn: Vâng lời, Không có của riêng và Khiết tịnh trong dòng Anh Em Hèn Mọn. Những nghi thức và ý nghĩa của thánh lễ tuyên khấn hôm nay chỉ là bước khởi đầu cho cuộc đời dấn thân vĩnh viễn của chín anh em trên hành trình hoán cải với lòng can đảm, niềm phó thác và niềm tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa và anh em.

Trong tay anh Giám Tỉnh, lần lượt chín anh em đã long trọng đọc lời tuyên khấn của mình với Thiên Chúa. Từ nay, chín anh em vĩnh viễn thuộc về Dòng Anh em Hèn mọn và Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam. Các anh em sẽ là những tu sĩ trẻ tiếp nối và duy trì tinh thần của cha thánh Phanxicô và các anh em đi trước. Các anh em còn là những người mang sự hòa giải và bình an đến cho thế giới hôm nay.

Kết thúc thánh lễ, một đại diện của khấn sinh đã nói lên lòng biết ơn đối với quý phụ huynh, gia đình, người thân, bạn bè, các ân nhân trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh, các tu sĩ, các linh mục và tất cả anh em trong Tỉnh dòng đã đến tham dự thánh lễ hôm nay.

Nguyện xin Chúa Ba Ngôi gìn giữ và thêm sức cho các tân khấn sinh hôm nay được vững bước và trung tín cho đến cùng.

(Ban Truyền Thông Ofmvn)

 

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...