Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Bản tin JPIC

Khóa Tập Huấn Bảo Vệ Môi Trường Lần 2 tại Pleiku

Khóa Tập Huấn Bảo Vệ Môi Trường Lần 2 tại Pleiku
  • Tổ chức: Cộng Đoàn Phanxicô Thừa Sai Pleiku
  • Thời Gian: Thứ Sáu ng&a

Người Công giáo Việt Nam hưởng ứng Ngày Cầu nguyện cho môi trường

Người Công giáo Việt Nam hưởng ứng Ngày Cầu nguyện cho môi trường

Giáo dân tuần hành đánh động nhận thức về các vấn đề môi trường.

Khoảng 1000 người C

Các tôn giáo ở Hàn Quốc cầu nguyện cho môi trường

Các tôn giáo ở Hàn Quốc cầu nguyện cho môi trường

Hội đồng giáo dân ở Seoul tổ chức buổi cầu nguyện liên tôn giáo có 250 giáo sĩ và giáo

Thư Đại diện Tòa thánh về Ngày cầu nguyện cho hòa bình 20/9

Thư Đại diện Tòa thánh về Ngày cầu nguyện cho hòa bình 20/9

Đại Diện Tòa Thánh
Prot. No. 1178/16/V


Singapore, ngày 8 tháng 9 năm 2016

Kính gửi Đ

Đức Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân vụ động đất ở Ý

Đức Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân vụ động đất ở Ý

Trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 24 tháng 8, Đức Phanxicô đã ngưng bài giáo lý hà

Page 4 of 70

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT