Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Bản tin JPIC

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền bảo đảm tự do tôn giáo

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền bảo đảm tự do tôn giáo

Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý tới tình hình thê thảm tại Trung Đông

Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý tới tình hình thê thảm tại Trung Đông

NEW YORK: ĐTGM Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại trụ sở Liê

Hãy để cá làm thanh tra môi trường!

Hãy để cá làm thanh tra môi trường!

Đọc dòng tít này hẳn bạn đọc sẽ thắc mắc mà bảo rằng con người làm thanh tra còn chẳn

Cuộc gặp với Hội đồng JPIC Quốc tế

Cuộc gặp với Hội đồng JPIC Quốc tế

Verona, 01/06/2016, Cuộc họp JPIC Châu Âu mở rộng với chủ đề “Khủng hoảng môi si

Các Giám Mục Nhật Bản lên án tính ích kỷ của con ngưòi làm chết biển

Các Giám Mục Nhật Bản lên án tính ích kỷ của con ngưòi làm chết biển

TOKYO: Nhân Ngày của dân biển mùng 10 tháng 7, các Giám Mục Nhật Bản đã công bố sứ điệ

Page 7 of 70

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT