Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Khóa Tĩnh tâm năm dành cho Anh em Khấn tạm 2016

DSC09144Sáng ngày 15/8/2016, các anh em khấn tạm bắt đầu Khóa Tĩnh tâm năm tại Nhà Tĩnh tâm Đamianô, Quận 9. Khóa tĩnh tâm kéo dài đến ngày 19/8/2016 với chủ đề: “Được sai đến vùng ngoại biên trong tư cách Anh em Hèn mọn”. Toàn bộ thời gian tĩnh tâm sẽ được dành vào việc cầu nguyện, thinh lặng, suy nghĩ về ơn gọi, lượng giá hành trình ơn gọi và viết nhật ký. Ngoài các giờ phụng vụ như thường lệ, mỗi ngày anh em có hai giờ (sáng và chiều) dành cho nghe giảng và gợi ý cầu nguyện; tiếp sau đó là giờ cầu nguyện riêng và lượng giá giờ cầu nguyện. Buổi tối sau giờ Kinh sách, anh em chia sẻ theo nhóm và kết thúc bằng giờ Kinh tối.

Các đề tài gợi ý cầu nguyện gồm:

Bài 1: Mc 4,35-41: Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió
Những trận bão trên thế giới và trong Dòng.

Bài 2: Rm 8,28-30: Ý định cứu độ của Thiên Chúa
Làm sao đương đầu với những trận bão trên thế giới và trong dòng? 

Bài 3: Nền tảng Kinh Thánh của việc “ra đi đến vùng ngoại biên”.

Bài 4:  Ed 37,1-14: Đống xương khô
Thời lưu đày

Bài 5: Hoàn cảnh của Dòng và thế giới.

Bài 6: Mc 10,46-52: Anh mù Bartimê
Cần được thương xót

Bài 7: Lc 10,1-12: Chúa Giêsu sai 72 Môn đệ ra đi
Ra đi như người anh em

Bài 8:  Mc 9,33-37: Trở nên như trẻ nhỏ: Ra đi như người hèn mọn.

Bài 9: St 12, 1-9: Thiên Chúa kêu gọi cụ Apraham
Truyện cụ Abraham và Sara.

Bài 10: Mt 28, 16-20 : Mệnh lệnh truyền giáo
Mang niềm vui đến vùng ngoại biên

Sau khi kết thúc Khóa Tĩnh tâm năm, các anh em Học viện sẽ chuẩn bị cho năm học mới sẽ được khai giảng vào sáng mồng 5 tháng 9 năm 2016.

VPTD

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT