Saturday, Apr 29th

Last update05:52:56 AM GMT

Mỹ thuật kiến trúc Công giáo Việt Nam theo dòng thời gian

DSC01999Đây là chủ đề buổi hội thảo diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 12/11/2016, tại Học viện Phanxicô (42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh). Diễn giả của hội thảo là thầy Phêrô Bùi Hải Sơn, Thạc sĩ nghệ thuật tạo hình, hiện là Trưởng Khoa Điêu khắc Đại học Kiến trúc Tp.HCM, Phó Hội Mỹ thuật Tp.HCM, Thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Thầy đã tham gia nhiều cuộc triển lãm và trại sáng tác điêu khắc tại Việt Nam và quốc tế.

Tham dự buổi hội thảo hôm nay có anh Giuse Vũ Liên Minh, OFM, Phó Giám tỉnh và là Thư ký Huấn luyện và Học vấn của Tỉnh Dòng, anh Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, OFM, Giám đốc Học viện Phanxicô, anh Phanxicô X. Phó Đức Giang, OFM, Giám học, các cha giáo sư, hai cha giáo sư đến từ Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, khách mời và toàn thể anh em tu sĩ sinh viên của Học viện Phanxicô.

Diễn giả Bùi Hải Sơn đã từng bước dẫn dắt cử tọa đi qua các giai đoạn lịch sử của nền Mỹ thuật Kiến trúc Công giáo Việt Nam: Giai đoạn sơ khai (1802-1858) với 14 bức tranh các chứng nhân được vẽ theo lệnh của Đức Cha Retord Liêu. Giai đoạn thuộc Pháp (1858-1945) với những ảnh hưởng sâu sắc của mỹ thuật kiến trúc Pháp và sự xuất hiện các nghệ sĩ tài năng đầu tiên như Lê Phổ, Lê Văn Đệ, Nguyễn Gia Trí, Tạ Tỵ. Giai đoạn hình thành và phát triển (1945-1975) là giai đoạn hình thành phong cách nghệ thuật thánh Công giáo Việt Nam; kiến trúc nhà thờ định hình phong cách bản địa và xuất hiện nhiều tác phẩm mỹ thuật ngoài trời. Giai đoạn 1975, mỹ thuật kiến trúc Công giáo bị đóng băng, mất định hướng, những năm gần đây đã dần ổn định.

Sau phần trình bày của thạc sĩ Bùi Hải Sơn, cử tọa đã đặt nhiều câu hỏi về đề tài diễn thuyết. Điều đó cho thấy có nhiều sự quan tâm về lĩnh vực mỹ thuật kiến trúc Công giáo. Tất cả đã cùng thao thức với những vấn đề tồn đọng của một nền mỹ thuật còn non trẻ, nhưng có lúc đã đạt được những thành tựu đáng kể mà điển hình là loại hình kiến trúc Đông Dương là sự kết hợp hài hòa giữa thành tựu của nền kiến trúc phương Tây với tính bản địa độc đáo của đất Việt.

Buổi hội thảo kết thúc với bài hát Chúa là Chân Thiện Mỹ do tu sĩ Lôrensô Nguyễn Triều, OFM trình bày như một lời nhắc nhớ rằng: mọi vẻ đẹp đều phát xuất từ cội nguồn là chính Thiên Chúa, Đấng Tuyệt Mỹ. Tìm kiếm một hướng đi cho nền Mỹ thuật Kiến trúc Công giáo Việt Nam nói riêng và nghệ thuật thánh Công giáo Việt Nam nói chung chính là tìm kiếm thánh ý Chúa trong lĩnh vực của cái đẹp và sự hội nhập.

ANTÔN (Học viện Phanxicô)

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT