Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Huấn luyện khởi đầu

Những nét tiêu biểu cần cho một ứng sinh

Một ứng viên có năng lực, trước tiên, phải là một người trưở

Tình hình học vấn trong Dòng

Bài phát biểu tại Hội Nghị Quốc Tế về Huấn Luyện và Học Vấn ở Murcia,

Page 14 of 14

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT