Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Vài dòng suy tư của thầy Tôma Thiện Triều về lễ Chúa Kitô Vua.

jesus is kingHIỂN TRỊ VỚI THẦY

Để cùng hiển trị với Thầy,

Con cần phải sống thật đầy chữ thương.

Loại trừ thói xấu ghen tương,

Đam mê dục vọng vấn vương hận thù.

Để rồi con sống nhân từ,

Với bao kẻ khác chẳng trừ một ai.

Giúp cho tình mến chẳng phai,

Nhưng luôn tồn tại mãi hoài trong tim.

Thế trần luôn được thái bình,

Cõi lòng người thế đầy tình vị tha.

Thế nhân trổi khúc hoan ca,

Dệt từ cuộc sống đậm đà lòng nhân.

Bởi nhờ luôn biết thực hành,

Giới răn đức ái chân thành sâu xa.

Giã từ cõi thế về nhà,

Đến quê thiên quốc gặp Cha Thầy.

 

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn;[…]”(Mt 25,34-40).

 Chúa Nhật 34 TN năm B, 22-11-2015

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ.

 

 

 

        NHÌN LẠI NĂM QUA

Một năm phụng vụ đi qua,

Con đây nhận được bao la phúc lành.

Giúp con luôn biết thi hành,

Những điều tốt đẹp hoàn thành ý Cha.

Dệt thành một bản trường ca,

Tri ân cảm tạ sâu xa ân tình.

Bởi đây đâu chỉ lời kinh,

Nhưng bằng cuộc sống nghĩa tình sâu xa.

Mọi người vui sống an hòa,

Trong bầu Thần Khí thật là thân thương.

Cùng nhau biết sống can trường,

Nhiệt tâm tiến bước theo đường thiện chân.

Đây là cách thế góp phần,

Dựng xây xã hội tốt lành đẹp tươi.

Mọi người hoàn tất cuộc đời,

Được vào cõi sống rạng ngời vinh quang.

 

 

Giáo Hội kết thúc Năm Phụng Vụ với lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, với một xác tín Người là khởi nguyên và cùng tận, là Anpha và Ômêga trong kết hoạch của Thiên Chúa. (x. Ga 1,1-18; Ep 1,3-14; Pl 2,6-11).

 

Chúa Nhật 34 TN năm B, 22-11-2015

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ.

Hai Tê Miệt Vườn

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT