Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Hoàn thành sứ vụ và tiếp tục sứ vụ

Jesus Ascends to HeavenHOÀN THÀNH SỨ VỤ

   Hoàn thành sứ vụ Cha trao,

Giêsu Cứu Chúa bước vào thiên cung.

    Bởi Ngài đã sống đến cùng,

Con đường thập giá, thủy chung nghĩa tình.

    Giờ đây hồn xác hiển vinh,

Ngập tràn ánh sáng thần linh Chúa Trời.

    Điều này đem lại cho đời,

Thánh ân cứu độ cho người trần gian.

    Mọi người tiến bước vững vàng,

Đi theo Đức Chúa giữa ngàn hiểm nguy.

    Chính nhờ hăng hái thực thi,

Con đường đức ái cho đi mạng mình.

    Giúp cho tình nghĩa đệ huynh,

Ngày thêm thắm thiết trong tình của Cha.

    Muôn đời có mặt trong nhà,

Nghìn thu vui sống bên Cha nhân lành.

“Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại.” (Lc 24,16; x. Lc 24,26)

CN 7PS NC 08.05.2016

 Hai Tê Miệt Vườn

 

 

TIẾP TỤC SỨ VỤ

   Giã từ trần thế về trời,

Giêsu để lại những lời sau đây.

    Anh em đi khắp đó đây,

Rao truyền chân lý, dựng xây Nước Trời.

    Ngõ hầu qui tụ mọi người,

Vào đoàn chiên Chúa, sống đời bình an.

    Chính nhờ ai nấy trao ban,

Bản thân cuộc sống cho ngàn thọ sinh.

    Vũ hoàn sạch bóng chiến chinh,

Mọi loài vui hưởng hòa bình tình thương.

    Vậy là đi đúng con đường,

Giêsu Đức Chúa khai trương trên trần.

    Thế nhân lại được trở thành,

Con Cha chí ái, công dân Nước Trời.

    Sau khi sống trọn kiếp người,

Trên nơi dương thế bằng đời tin yêu.

“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.” (Lc 24,47-48)

CN 7PS NC 08.05.2016

Hai Tê Miệt Vườn


Xem thêm:
Bài mới:
Bài cũ:

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT