Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Món quà Cha tặng

Ga 3 16MÓN QUÀ CHA TNG

Gẫm suy mầu nhiệm Giáng Sinh,

Lòng con cảm nhận mối tình của Cha.

Vì yêu Cha tặng cho ta,

Người Con Chí Ái, món quà tình thương.

Và Người thành một con đường,

Giúp cho nhân thế khỏi vương buồn phiền.

Tình Người trải rộng vô biên,

Trở thành nguyên lý kết liên mọi người.

Mọi người vui hưởng cuộc đời,

Bình an thiện hảo chẳng đời nào phai.

Cùng nhau hướng đến tương lai,

Dựng xây cuộc sống ngày mai huy hoàng.

Chính nhờ luôn biết trao ban,

Phúc ân Giáng Sinh cho ngàn thế nhân.

Mọi người từ giã thế trần,

Đến quê hằng sống là thành Sa lem.

 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

 

Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, 25-12-2016.

Hai Tê Mit Vườn

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm A, 18-12-2016.

Hai Tê Miệt Vườn

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT