Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Ngày lễ Tình yêu

hai te miet vuon tho 1 1600x1067Hôm nay ngày lễ tình yêu,

Chúc bao bạn trẻ đạt điều mình mong.

Chính nhờ có một tấm lòng,

Chứa chan chân thiện nên không gian tà.

Cuộc đời đẹp tựa muôn hoa,

Tỏa lan hương sắc đậm đà chữ yêu.

Tình yêu nhựa sống phong nhiêu,

Giúp cây xanh tốt, sinh nhiều quả hoa.

Công bình, bác ái, hiền hòa,

Cùng bao sự thiện sinh ra nghĩa tình.

Thế trần vui hưởng an bình,

Thế nhân thoát cảnh đệ huynh tương tàn.

Bởi nhờ giới trẻ trao ban,

Bản thân cuộc sống cho ngàn thọ sinh.

Dắt nhau về cõi thiên đình,

Sau khi sống trọn chữ tình tối đa.

 (Ngày Lễ Tình Yêu, 14-02-2017.

Hai Tê Mit Vườn)

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT