Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Nguồn cội Tình yêu

hai te miet vuon tho 2 1600x1200Tình yêu nguồn cội từ đâu,

Từ nơi Thiên Chúa nhiệm mầu Ba Ngôi.

Bởi Ngài đích thực Chúa Trời,

Mạch nguồn sự sống, tuyệt vời thiện chân.

yêu Ngài đã tạo thành,

Mọi loài, muôn vật, thế nhân trên trần.

Đồng thời cứu chuộc phàm nhân,

Để cho tất cả trở thành con ngoan.

Nên Ngài tuôn xuống đầy tràn,

Tình yêu, sự sống cho ngàn thọ sinh.

Mọi loài vui hưởng an bình,

Chẳng còn gặp cảnh chiến chinh bạo tàn.

Từ nay khắp cõi vũ hoàn,

Cuộc đời nhân thế đầy tràn hỷ hoan.

Cùng nhau cất bước lên đàng,

Đến quê thiên quốc ngắm nhan Chúa Trời.

 

“Thiên Chúa là Tình Yêu”. Một tình yêu liên kết hiệp thông viên mãn, tuyệt đối, vĩnh cửu giữa Ba Ngôi.

(x. 1Ga 4,7-11).

Ngày Lễ Tình Yêu, 14-02-2017.

Hai Tê Mit Vườn

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT