Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Hai nét dọc ngang

tinh yeu hai net doc ngang 1200x1200Chữ yêu hai nét dọc ngang,

Viết bằng mực máu tuôn tràn từ tim.

Giúp anh (em) sống trọn chữ tình,

Với Cha từ ái, đệ huynh mọi người.

Nhờ anh (em) đem cả cuộc đời,

Phụng thờ Thiên Chúa, yêu người anh em.

Loại trừ lòng dạ ghét ghen,

Cùng bao đố kỵ, lắm phen oán hờn.

Xác hồn nhận được muôn ơn,

Từ nơi Thiên Chúa cội nguồn phúc ân.

Để rồi biết sống cận thân,

Với bao người thế chung quanh hằng ngày.

Khiến cho xã hội đổi thay,

Cuộc đời nhân loại đẹp hay mọi bề.

Cuối đời tất cả đi về,

Đến quê thiên quốc chẳng hề diệt vong.

 

Hai thanh gỗ Dọc Ngang của cây thánh giá, nói lên tất cả tình yêu của Chúa đối với loài người. (x. Ga 3,16-17; 15,13; 1Ga 4,9-10; Gl 2,20)

Ngày Lễ Tình Yêu, 14-02-2017.

Hai Tê Mit Vườn

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT