Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Tình yêu lẽ sống

ba ngoi tinh yeu 1600x809Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi,

Chính là lẽ sống cho người trần gian.

Và Ngài đổ xuống đầy tràn,

Tình thương, ân phúc cho ngàn thọ sinh.

Khiến cho hết mọi trái tim,

Chứa chan tình mến Thánh Linh Chúa Trời.

Thế nhân lại được làm người,

Ở trong bản chất tuyệt vời thiện chân.

Chính nhờ hằng biết thực hành,

Giới răn đức ái chân thành vị tha.

Mọi người chung sống trong nhà,

Hưởng bầu Thần Khí chan hòa mến thương.

Cùng nhau đi đúng con đường,

Giê-su Đức Chúa luôn thường giảng khuyên.

Loài người tiến bước đi lên,

Cùng nhau họp mặt ở trên thiên đàng.

 

Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.”(1Ga 3,14-15)

 

Ngày Lễ Tình Yêu, 14-02-2017.

Hai Tê Mit Vườn

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT