Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Nghệ thuật - Nhạc- Thơ ca

Hai bài thơ của thầy Hai Tê Miệt Vườn nhân dịp lễ thánh Phanxicô 2015

Hai bài thơ của thầy Hai Tê Miệt Vườn nhân dịp lễ thánh Phanxicô 2015

          KIẾN TẠO HÒA BÌNH

     Chủ trương kiến tạo hòa bình,

Phan sinh quyết sống

Xin gởi 2 bài thơ của tác giả Hai Tê Miệt Vườn nhân ngày lễ khấn trọn

Xin gởi 2 bài thơ của tác giả Hai Tê Miệt Vườn nhân ngày lễ khấn trọn

 

ĐƯỢC MANG THƯƠNG TÍCH

Được mang thương tích của Ngài,

Hai bài thơ về lễ suy tôn Thánh giá và Mẹ sầu bi

Hai bài thơ về lễ suy tôn Thánh giá và Mẹ sầu bi

 

NHÌN LÊN THÁNH GIÁ

Đứng bên Thánh giá Mẹ nhìn,

Người Con của Mẹ tử hình đau thương

Các tác phẩm điêu khắc của thầy Trần Quang Vinh, OFM

Các tác phẩm điêu khắc của thầy Trần Quang Vinh, OFM

Bộ sưu tập các tác phẩm của thầy Trần Quang Vinh, OFM. Đây l&agra

Ban tặng hồng ân

Ban tặng hồng ân

Ban tặng hồng ân

  Hồng ân Thiên Chúa bao la,

Ngài luôn ban tặng cho ta dồi dào.

 

Page 3 of 30

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT