Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Nghệ thuật - Nhạc- Thơ ca

Nhớ Cù Lao Giêng

Miền Tây dong duỗi đường dài
Cù Lao Giêng ghé lại tìm vài “người thân”
Ô hay vắng vẻ vô

Thơ Tặng Du Sinh

Thơ Tặng Du Sinh(họa lại 04 câu thơ từ tin Du sinh, Chia sẻ Th.6/08)

Ai về Đà lạt tháng-năm

Page 30 of 30

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT