Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Nghệ thuật - Nhạc- Thơ ca

Xin Chúa đổi mới

Xin Chúa đổi mới

Xin Chúa đổi mới

  Nhận ra tội lỗi của mình,

Đồng thời tha thiết cầu xin Chúa Trời.

Con đò

Con đò

CON ĐÒ

chudu 14.11.2014

Ví !

Người thầy ai ví con đò?

Chở bao thế hệ học trò qu

Giống Thầy GiêSu

Giống Thầy GiêSu

         Để cho thú dữ phân thây,

Thánh nhân nên giống Đức Thầy Giêsu.

           

Đã nói – Hãy làm

Đã nói – Hãy làm

         Thưa vâng mà chẳng thực hành,

Đời anh chắc chắn úa tàn tiêu vong.

        

Ông Francis Betz - Một người bạn Mỹ

Ông Francis Betz - Một người bạn Mỹ

Ngày 02 tháng 06 vừa qua, tôi nhận được tin nhắn qua facebook của một người phụ nữ xa

Page 4 of 30

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT