Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Nghệ thuật - Nhạc- Thơ ca

Kính chào Đức Trinh Nữ Maria

Kính chào Bà, lạy Nữ Hoàng thánh thiện

Bà được tôn làm Mẹ Đức Chúa Trời

Là ngôi

Bài ca tri ân

Name Play Length
Track 1

1:24 min
Track 2

4:36 min
Track 3

4:30 min
Track 4

5:00 min
Track 5

5:08 min
Track 6

4:34 min
Track 7

4:29 min
Track 8

4:30 min
Track 9

4:32 min
Track 10

3:17 min
Track 11

3:58 min

Giúp ta rao giảng

Chính nhờ tác động Thánh Thần,
Giúp anh hăng hái thi hành giảng rao.
Sẵn sàng để bi

Cao vời tuyệt đỉnh

Tình yêu đạt được đỉnh cao,
Khi em mạnh dạn hiến trao mạng mình.
Sẵn sàng chấp nhận

Vác thập giá

Vai mang Thập giá cuộc đời,
Cùng Thầy con bước lên đồi Can-vê.
Bởi vì con đã nguyện thề

Page 6 of 30

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT