Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Nghệ thuật - Nhạc- Thơ ca

Phục vụ rửa chân

Chính bằng hành động “rửa chân”,
Đây là cách thế thực hành yêu thương.
Việc này Chú

Chiều tiệc ly

Xin hãy ngỏ lời anh Giê su hỡi
Môi anh khô và mắt đã rã rời
Chân nặng nề khi đến lú

Đổi thay triệt để

Bỏ nghề thu thuế để theo,
Theo Thầy Chí Thánh: sống nghèo Phúc Âm.
Loại trừ quá khứ

Cầu nguyện thế nào?

Nguyện cầu đâu chỉ là xin,
Ơn này ơn nọ cho mình mà thôi.
Nhưng ta cần phải dâng lờ

Kiên trì cầu nguyện

Kiên trì ta cứ cầu xin,
Vững tin vào Chúa đầy tình bao la.
Bởi Ngài là một Người Cha

Page 7 of 30

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT