Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Nghệ thuật - Nhạc- Thơ ca

Luôn nói chữ yêu

Thánh nhân luôn nói “chữ yêu”
Ngài mong ta sống, chớ liều lãng quên.
Tình yêu nối k

Sống người đúng kiểu

Làm người theo kiểu Giê-su,
Đó là em sống nhân từ như Cha.
Đời em đẹp tựa ngàn hoa,

Chúa sắp đến rồi

Chúa sắp đến rồi, người ở đâu?
Đèn đóm âm u chắc cạn dầu?
Phố xá loanh quanh toàn quán nh

Hãy dọn đường

Dọn đường cho Chúa anh ơi!
Bỏ đi lối sống ăn chơi thường ngày.
Để cho cuộc sống từ

Mùa thu lá rụng

Mùa thu lá rụng đầy sân,
Giúp ta nghĩ tới xác thân con người,
Ngày kia ta sẽ lìa đờ

Page 10 of 30

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT