Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

Nghệ thuật - Nhạc- Thơ ca

Từ bỏ cái tôi

Từ bỏ cái tôi

(Từ bỏ cái Tôi cũ kỹ và xấu xa là nỗ lực sống hoán cải theo Tin Mừng để trở thành con

Lạy Chúa của con, Người là tất cả

Lạy Chúa của con, Người là tất cả

“Anh em - Hèn mọn”: Đây là hai đặc điểm luôn được xem như căn tính của Dòn

Hoàn thành sứ vụ và tiếp tục sứ vụ

Hoàn thành sứ vụ và tiếp tục sứ vụ

HOÀN THÀNH SỨ VỤ

   Hoàn thành sứ vụ Cha trao,

Giêsu Cứu Chúa bước vào thiên cung.

Vài dòng suy tư của thầy Tôma Thiện Triều về lễ Chúa Kitô Vua.

Vài dòng suy tư của thầy Tôma Thiện Triều về lễ Chúa Kitô Vua.

HIỂN TRỊ VỚI THẦY

Để cùng hiển trị với Thầy,

Con cần phải sống thật đầy chữ thương.

Thầy Hai Tê Miệt Vườn, OFM gởi đến anh chị em hai bài thơ hướng đến CN 30 TN B

Thầy Hai Tê Miệt Vườn, OFM gởi đến anh chị em hai bài thơ hướng đến CN 30 TN B

GIÊ-SU ÁNH SÁNG

Giê-su ánh sáng siêu phàm,

Muôn đời rực sáng đánh tan tội tình.

Ngà

Page 2 of 30

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT