Wednesday, Apr 26th

Last update06:37:48 PM GMT

Tổng tu nghị hội dòng

Tổng Tu nghị đang diễn ra tại Trung Tâm Hội nghị Domus Pacis, sát cạnh Tu viện Portiuncula

Tổng Tu nghị đang diễn ra tại Trung Tâm Hội nghị Domus Pacis, sát cạnh Tu viện Portiuncula

 VideoHinh

Ý Nghĩa Của Việc Cử Hành Tu Nghị

Từ

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT