Thursday, Jun 22nd

Last update05:51:15 AM GMT

Bản tin toàn Dòng

Tin Hội dòng 11.2008

Tin Hội dòng 11.2008

Hungary - Tổng Tu Nghị Dòng PSTT

Từ ngày 15-22 tháng 11 năm 2008,

Anh Michele Piccirillo OFM (1944-2008) qua đời

Anh Michele Piccirillo OFM (1944-2008) qua đời

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT