Wednesday, May 24th

Last update06:24:58 AM GMT

Bản tin toàn Dòng

Anh em Phan sinh tại Thượng Hội Đồng Giám Mục

Anh em Phan sinh tại Thượng Hội Đồng Giám Mục

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT