Thursday, Jul 27th

Last update07:57:09 AM GMT

Bản tin toàn Dòng

Họp HĐGT Châu Á, Úc và Châu Đại Dương (FCAO)

Họp HĐGT Châu Á, Úc và Châu Đại Dương (FCAO)

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT