Saturday, Mar 25th

Last update07:24:08 AM GMT

Cầu nguyện hiệp thông

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria Madalena và bà Têrêxa mới qua đời

Xin kính báo,
- Bà Maria Madalena Cao thị Lệ Hồng, thuộc chi hội Cầu ông lãnh, Sài gòn,

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên BTOG mới qua đời

1/ Bà Maria Nguyễn Thị Chấu, thuộc chi hội Bảo Lộc vừa mới qua đời.
Nhà Dòng đã dâng T

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các ân nhân BTOG mới qua đời

Xin thông báo:
- Bà Maria Nguyễn Thị Trong , thuộc chi hội Cầu Ông Lãnh, đã an nghỉ tr

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên BTOG mới qua đời

Xin thông báo :
Ông Micae Vũ Viết Mậu, thuộc chi hội An Nhơn, đ&atil

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria Trần Thị Bạch Yến mới qua đời

Xin kính báo ,
Được tin bà Maria Trần Thị Bạch Yến, thuộc chi hội Vân Đồn, đã qua đời

Page 1 of 66

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT