Thursday, Jul 27th

Last update07:57:09 AM GMT

Cầu nguyện hiệp thông

[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Anna Đinh Thị Êm

[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Anna Đinh Thị Êm

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh k&i

[Hiệp thông cầu nguyện]: Ông Giuse Phạm Văn Khải

[Hiệp thông cầu nguyện]: Ông Giuse Phạm Văn Khải

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kí

[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Mađalêna Trần Thị Thông

[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Mađalêna Trần Thị Thông

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh xin thông báo : 

B&

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Anna Nguyễn Thị Xuân mới qua đời

Trong niềm tin nơi Chúa Kitô đã phục sinh xin thông bá

Xin hiệp ý cầu nguyện cho chị Luxica Phạm Thị Lệ mới qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh xin thông báo :
Chị Luxia Phạm thị Lệ Ngọc là Hộ

Page 1 of 70


Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 138

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home1/ofmvn/public_html/templates/df_ofmvn/html/pagination.php on line 138
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT