Wednesday, Apr 26th

Last update06:37:48 PM GMT

Cầu nguyện hiệp thông

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên BTOG mới qua đời

Xin thông báo :
Ông Phêrô Nguyễn Đức Thịnh thuộc chi hội Thánh Tâm, Thủ Đức, vừa mới qu

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Anna Phạm Thị Vy mới qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh xin thông báo:
Bà Anna Phạm Thị Vy là Hội viên BTƠG t

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Anna Trần Thị Phận mới qua đời

Trong niềm tin vào Chúa đã Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng tử thần,  xin thông báo : 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria Trinh Thị Nguyên mới qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh xin thông báo :
Bà Maria Trịnh Thị Nguyên là Hội viê

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên BTOG mới qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Phục sinh- Hội Bảo trợ Ơn Gọi Phan sinh xin kính báo:
- Anh Vinh

Page 1 of 67

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT