Friday, Jun 23rd

Last update07:06:01 AM GMT


Warning: Creating default object from empty value in /home1/ofmvn/public_html/plugins/content/fbar.php on line 164

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên BTOG mới qua đời

Xin thông báo :
Ông Micae Vũ Viết Mậu, thuộc chi hội An Nhơn, đã an nghỉ trong Chúa ngày 12 tháng 2 năm 2017.
Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông Micae vào ngày 16/02/17 .

Bà Têrêxa Phan Thị Thê, thuộc chi hội Kitchenerr, Canada, đã an nghỉ trong Chúa ngày 7 tháng 2 năm 2017.
Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Têrêxa vào ngày 13/02/2017.

Bà Josephine Nguyễn Ngọc Châu, thuộc chi hội Năm Dấu, đã an nghỉ trong Chúa tại Hoa Kỳ.
Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Josephine vào ngày 10/02/2017.

Ông Giuse Phan Văn Xuân, thuộc chi hội Tam Hà, đã an nghỉ trong Chúa.
Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông Giuse vào ngày 03/02/2017.

Ông Tôma Nguyễn Văn Tế, thuộc chi hội Tam Hà, Thủ Đức, đã vừa qua đời.
Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông Tôma vào ngày 04/02/2017.

Bà Lucia Phạm Thị Loan, thuộc chi hội Bảo Lộc, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 20 tháng 01 ngày 2017.
Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Lucia vào ngày 09/02/2017.

Xin cùng hiệp ý dâng lễ cầu nguyện cho các hội viên BTOG sớm hưởng nhan thánh Chúa.


Bài mới:
Bài cũ:

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT