Friday, Jun 23rd

Last update07:06:01 AM GMT


Warning: Creating default object from empty value in /home1/ofmvn/public_html/plugins/content/fbar.php on line 164

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các ân nhân BTOG mới qua đời

Xin thông báo:
- Bà Maria Nguyễn Thị Trong , thuộc chi hội Cầu Ông Lãnh, đã an nghỉ trong Chúa ngày 22 tháng 2 năm 2017.
  Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria Trong vào ngày 25/02/17 .

- Bà Maria Trịnh Thị Lộc , thuộc chi hội Cầu Ông Lãnh, đã an nghỉ trong Chúa ngày 04 tháng 2 năm 2017.
  Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria Lộc vào ngày 26/02/17 .

- Bà Maria Ngô thị Chắt , thuộc chi hội HANH, Bảo Lộc đã an nghỉ trong Chúa ngày 19 tháng 2 năm 2017.
  Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria Chắt vào ngày 28/02/17.

Xin cùng hiệp ý cầu nguyện cho các Linh Hồn Maria sớm được hưởng thánh nhan Chúa muôn đời.


Bài mới:
Bài cũ:

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT