Friday, Jun 23rd

Last update07:06:01 AM GMT


Warning: Creating default object from empty value in /home1/ofmvn/public_html/plugins/content/fbar.php on line 164

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên BTOG mới qua đời

1/ Bà Maria Nguyễn Thị Chấu, thuộc chi hội Bảo Lộc vừa mới qua đời.
Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria vào ngày 09/3/2017.

2/ Maria Bùi Thị Lệ, thuộc chi hội Bảo Lộc
Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria vào ngày 10/3/2017.
 
3/ Bà Maria Đào thị Hiển , thuộc chi hội Bảo Lộc,  đã qua đời ngày 08 tháng 3 năm 2017.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria  vào ngày 13/03/17 .
 
4/ Ông Anrê Nguyễn văn Xuyến , thuộc chi hội Bảo Lộc đã qua đời ngày 08 tháng 3 năm 2017.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Anrê vào ngày 14/03/17.
 
Xin cùng hiệp ý cầu cho các Linh Hồn  trên sớm được hưởng thánh nhan Chúa muôn đời.

Bài mới:
Bài cũ:

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT