Wednesday, Mar 22nd

Last update08:55:23 AM GMT

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria Madalena và bà Têrêxa mới qua đời

Xin kính báo,
- Bà Maria Madalena Cao thị Lệ Hồng, thuộc chi hội Cầu ông lãnh, Sài gòn, đã qua đời ngày 13 tháng 03 năm 2017.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà M.Mađalêna vào ngày 18/03/2017.

- Bà Terexa Nguyễn Thị Hồng Liễu, thuộc chi hội Tân việt, Sài gòn, đã qua đời ngày 16 tháng 03 năm 2017.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Têrêxa vào ngày 19/03/2017.

Xin cùng hiệp ý dâng lễ cầu nguyện cho bà M. Mađalêna và Bà Têrêxa sớm hưởng ân phúc trường sinh trong nhà Cha trên trời.

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT