Friday, Jun 23rd

Last update07:06:01 AM GMT


Warning: Creating default object from empty value in /home1/ofmvn/public_html/plugins/content/fbar.php on line 164

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên BTOG mới qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Phục sinh- Hội Bảo trợ Ơn Gọi Phan sinh xin kính báo:
- Anh Vinh Sơn Đinh Vũ Huy Anh, thuộc chi hội Atlanta, Hoa Kỳ đã vừa đột ngột ra đi.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho anh Vinh Sơn Minh Huy vào ngày 08/04/2017.

- Bà María Nguyễn Thị Ngọc Lan, thuộc chi hội Năm Dấu, Dakao đã qua đời ngày 4/4/17.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria vào ngày 09/04/2017

Xin cùng hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cho anh Vinh sơn và bà Maria được hưởng lòng xót thương của Chúa và sớm được đòn nhận vào nhà Cha vinh phúc trên trời.


Bài mới:
Bài cũ:

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT