Wednesday, May 24th

Last update06:24:58 AM GMT

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Catarina Maria Nguyễn Thị Nhìn mới qua đời

Xin thông báo :
Bà cố Catarina Maria Nguyễn Thị Nhìn là hội viên Bảo trợ Ơn gọi đã qua đời tại Đức quốc. Ngày 29/04/17 là lễ giỗ 100 ngày của Bà.
Xin hiệp ý cùng nhà Dòng cầu nguyện cho Bà cố Catarina được hưởng lòng thương xót của Chúa và bà cố sớm được đón nhận vào cộng đoàn các Thánh trên trời.

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT