Thursday, Feb 23rd

Last update09:59:22 AM GMT

CHÚ GIẢI KINH THÁNH

Nhiệm vụ của các môn đệ (Mt 5,13-16 – CN V TN - A)

Nhiệm vụ của các môn đệ (Mt 5,13-16 – CN V TN - A)

1.- Ngữ cảnh

Bản văn đọc hôm nay nằm trong Bài Giảng trên núi (ch. 5–7) và nói

Đức Giêsu loan báo các mối phúc (Mátthêu 5,1-12 – CN IV TN - A)

Đức Giêsu loan báo các mối phúc (Mátthêu 5,1-12 – CN IV TN - A)

1.- Ngữ cảnh

Bốn chương đầu của Tin Mừng Mátthêu là phần mở đầu (chính xác là đến 4,1

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT