Wednesday, May 24th

Last update06:24:58 AM GMT

CHÚ GIẢI KINH THÁNH

Tuân giữ các điều răn của Thầy

Tuân giữ các điều răn của Thầy

(Gioan 14,15-21 – CN VI PS - A)

 1.- Ngữ cảnh

Bản văn chúng ta đọc

Đức Giê-su là cửa ràn chiên

Đức Giê-su là cửa ràn chiên

(Gioan 10,1-10 – CN IV PS - A)

1.- Ngữ cảnh

Những biến cố vây quanh Đức Gi

Ngôi mộ trống

Ngôi mộ trống

(Gioan 20,1-9 – CN PHỤC SINH - Ban ngày)

tải bản văn về máy

1.-

Đức Giêsu vào thành Giêrusalem (Mátthêu 21,1-11 – CN Lễ Lá - A)

Đức Giêsu vào thành Giêrusalem (Mátthêu 21,1-11 – CN Lễ Lá - A)

1.- Ngữ cảnh

            Theo bố cục của Tin Mừng Mt, sự cố được tường thuật lại đây l

Thầy là sự sống lại và là sự sống

Thầy là sự sống lại và là sự sống

(Gioan 11,1-45 – CN V MC – A)

Tải bản văn về máy

1.- Ngữ cảnh

Vớ

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT