Sunday, Apr 30th

Last update05:52:56 AM GMT

CHÚ GIẢI KINH THÁNH

Đức Giêsu biến đổi hình dạng

Đức Giêsu biến đổi hình dạng

Đức Kitô biến đổi hình dạng (và phục sinh) là đích

Cám dỗ hoang địa (Mátthêu 4,1-11 – CN I MC - A)

Cám dỗ hoang địa (Mátthêu 4,1-11 – CN I MC - A)

1.- Ngữ cảnh

Đoạn văn này nằm trong Phần Mở của Tin Mừng Mt, mà chúng ta có thể xác

Nhiệm vụ của các môn đệ (Mt 5,13-16 – CN V TN - A)

Nhiệm vụ của các môn đệ (Mt 5,13-16 – CN V TN - A)

1.- Ngữ cảnh

Bản văn đọc hôm nay nằm trong Bài Giảng trên núi (ch. 5–7) và nói

Đức Giêsu loan báo các mối phúc (Mátthêu 5,1-12 – CN IV TN - A)

Đức Giêsu loan báo các mối phúc (Mátthêu 5,1-12 – CN IV TN - A)

1.- Ngữ cảnh

Bốn chương đầu của Tin Mừng Mátthêu là phần mở đầu (chính xác là đến 4,1

Page 2 of 2

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT