Wednesday, Mar 22nd

Last update08:55:23 AM GMT

CHÚ GIẢI KINH THÁNH

Đức Giêsu loan báo các mối phúc (Mátthêu 5,1-12 – CN IV TN - A)

Đức Giêsu loan báo các mối phúc (Mátthêu 5,1-12 – CN IV TN - A)

1.- Ngữ cảnh

Bốn chương đầu của Tin Mừng Mátthêu là phần mở đầu (chính xác là đến 4,1

Page 2 of 2

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT