Wednesday, May 24th

Last update06:24:58 AM GMT

Chia sẻ suy tư

Vài suy niệm từ bài Thương Khó theo thánh Matthêu

Vài suy niệm từ bài Thương Khó theo thánh Matthêu

            1. Bài tường thuật cuộc Thương kh&oa

Con rắn - trái cấm và nguyên tội

Con rắn - trái cấm và nguyên tội
Fr. Joseph Nguyễn Đoàn Tân, ofm
Sách Sáng Thế kể lại rằng khi Ađam và Evà nghe theo l

Một trái tim mới

Một trái tim mới

Thiên Chúa ban cho con người trái tim để yêu thương. Giữa cuộ

Lý trí và con tim

Lý trí và con tim
Có hai bảo vật mà Tạo Hóa dành tặng cho con người, gi&uac

Sám hối

Sám hối

Mỗi khi Mùa Chay về, lời mời gọi sám hối lại vang lên, như tiếng nhắc

Page 1 of 45

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT