Tuesday, May 23rd

Last update06:24:58 AM GMT

HỎI ĐÁP

Tín hữu ly dị có được rước lễ không?

Tín hữu ly dị có được rước lễ không?
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, khi trả lời phỏng vấn trên chuyến bay

Lời Nguyện Tín hữu được kết thúc như thế nào?

Lời Nguyện Tín hữu được kết thúc như thế nào?
Giải đáp phụng vụ: Lời Nguyện Tín hữu được kết thúc như

Việc giáo dân lãnh chúc lành thay vì Rước lễ được qui định thế nào?

Việc giáo dân lãnh chúc lành thay vì Rước lễ được qui định thế nào?
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học

Câu Giáo lý và câu Lời Chúa Ngày Chúa Nhật (trọn cả năm A)

Câu Giáo lý và câu Lời Chúa Ngày Chúa Nhật (trọn cả năm A)

§  CÂU GIÁO LÝ (Mỗi tuần học một câu): Câu giáo lý được trích từ sách “Bản hỏi

Vị trí của Sách Tin Mừng trên bàn thờ. Giáo hạt tòng nhân Anh giáo theo Nghi lễ nào?

Vị trí của Sách Tin Mừng trên bàn thờ. Giáo hạt tòng nhân Anh giáo theo Nghi lễ nào?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học

Page 1 of 13

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT