Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Bản văn bài giảng

ba điều Giuse cho Giêsu

Tuy dành rất ít đất cho Giuse trong các sách Tin Mừng, nhưng vai trò của thánh Giuse

Khởi đầu mới phát xuất từ Thiên Chúa (Mátthêu 1,18-24 – CN IV MV - A)

Khởi đầu mới phát xuất từ Thiên Chúa (Mátthêu 1,18-24 – CN IV MV - A)

1.- Ngữ cảnh

Phần Mở của Tin Mừng Mt đi từ 1,1–4,16. Về nội dung, trong bốn chư

Vì đâu Gioan nghi ngờ Giêsu

Chúa nhật 3 mùa Vọng A (Mt 11, 2-11)
VÌ ĐÂU GIOAN NGHI NGỜ GIÊSU

Ở thành phố có nhiề

Có thật là Đấng phải đến không? (Mátthêu 11,2-11 – CN III MV - A)

Có thật là Đấng phải đến không? (Mátthêu 11,2-11 – CN III MV - A)

Đấng phải đến (3): dịch sát ho erchomenos là “Đấng đang đến”. Chúng ta nh

Lời loan báo của Gioan Tẩy Giả (Mátthêu 3,1-12 – CN II MV - A)

Lời loan báo của Gioan Tẩy Giả (Mátthêu 3,1-12 – CN II MV - A)

1.- Ngữ cảnh

Phần Mở của Tin Mừng Mt đi từ 1,1–4,16. Về nội dung, trong bốn chư

Page 3 of 107

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT