Thursday, Mar 23rd

Last update07:43:58 AM GMT

Bản văn bài giảng

Khởi đầu mới phát xuất từ Thiên Chúa (Mátthêu 1,18-24 – CN IV MV - A)

Khởi đầu mới phát xuất từ Thiên Chúa (Mátthêu 1,18-24 – CN IV MV - A)

1.- Ngữ cảnh

Phần Mở của Tin Mừng Mt đi từ 1,1–4,16. Về nội dung, trong bốn chư

Vì đâu Gioan nghi ngờ Giêsu

Chúa nhật 3 mùa Vọng A (Mt 11, 2-11)
VÌ ĐÂU GIOAN NGHI NGỜ GIÊSU

Ở thành phố có nhiề

Có thật là Đấng phải đến không? (Mátthêu 11,2-11 – CN III MV - A)

Có thật là Đấng phải đến không? (Mátthêu 11,2-11 – CN III MV - A)

Đấng phải đến (3): dịch sát ho erchomenos là “Đấng đang đến”. Chúng ta nh

Lời loan báo của Gioan Tẩy Giả (Mátthêu 3,1-12 – CN II MV - A)

Lời loan báo của Gioan Tẩy Giả (Mátthêu 3,1-12 – CN II MV - A)

1.- Ngữ cảnh

Phần Mở của Tin Mừng Mt đi từ 1,1–4,16. Về nội dung, trong bốn chư

Không một ai biết giờ (Mátthêu 24,37-44 – CN I MV - A)

Không một ai biết giờ (Mátthêu 24,37-44 – CN I MV - A)

1.- Ngữ cảnh

Khối diễn từ cuối cùng gồm trọn chương 23 Mt, “Những lờ

Page 3 of 106

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT