Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Bản văn bài giảng

Không một ai biết giờ (Mátthêu 24,37-44 – CN I MV - A)

Không một ai biết giờ (Mátthêu 24,37-44 – CN I MV - A)

1.- Ngữ cảnh

Khối diễn từ cuối cùng gồm trọn chương 23 Mt, “Những lờ

Đức vua cũng là Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh (Luca 23,35-43 – Đức Kitô, Vua Vũ trụ - C)

Đức vua cũng là Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh (Luca 23,35-43 – Đức Kitô, Vua Vũ trụ - C)

1.- Ngữ cảnh

Đây là đoạn văn trích từ bài tường thuật của

Diễn từ về những biến cố cuối cùng (Luca 21,5-19 – CN XXXIII - C)

Diễn từ về những biến cố cuối cùng (Luca 21,5-19 – CN XXXIII - C)

Bản văn này thường được gọi là “Diễn từ cánh chung” của

Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống (Luca 20,27-38 – CN XXXII - C)

Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống (Luca 20,27-38 – CN XXXII - C)

Xađốc (27): Tên Hy Lạp Saddoukaioi (Saddouk trong Bản LXX) nói lên

Gặp gỡ ơn cứu độ

Gặp gỡ ơn cứu độ

Giêrikhô là chặng cuối trước khi “lên” Giêr

Page 4 of 107

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT