Thursday, Mar 23rd

Last update07:43:58 AM GMT

Bản văn bài giảng

Đức vua cũng là Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh (Luca 23,35-43 – Đức Kitô, Vua Vũ trụ - C)

Đức vua cũng là Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh (Luca 23,35-43 – Đức Kitô, Vua Vũ trụ - C)

1.- Ngữ cảnh

Đây là đoạn văn trích từ bài tường thuật của

Diễn từ về những biến cố cuối cùng (Luca 21,5-19 – CN XXXIII - C)

Diễn từ về những biến cố cuối cùng (Luca 21,5-19 – CN XXXIII - C)

Bản văn này thường được gọi là “Diễn từ cánh chung” của

Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống (Luca 20,27-38 – CN XXXII - C)

Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống (Luca 20,27-38 – CN XXXII - C)

Xađốc (27): Tên Hy Lạp Saddoukaioi (Saddouk trong Bản LXX) nói lên

Gặp gỡ ơn cứu độ

Gặp gỡ ơn cứu độ

Giêrikhô là chặng cuối trước khi “lên” Giêr

Thỏa mãn về bản thân và tin tưởng vào Thiên Chúa (Luca 18,9-14 – CN XXX - C)

Thỏa mãn về bản thân và tin tưởng vào Thiên Chúa (Luca 18,9-14 – CN XXX - C)

một số người tự phụ là công chính mà khinh chê người kh&aa

Page 4 of 106

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT