Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Bản văn bài giảng

Biết khôn ngoan tiên liệu (Luca 16,1-13 – CN XXV TN - C)

Biết khôn ngoan tiên liệu (Luca 16,1-13 – CN XXV TN - C)

Cho đến nay, bài dụ ngôn Người quản lý bất lương này vẫn l

Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa (Luca 15,1-32 – CN XXIV - C)

Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa (Luca 15,1-32 – CN XXIV - C)

Sau khi đã giáo huấn đám đông về những điều kiện để l&agrav

Những điều kiện để bước theo Đức Kitô (Lc 14,25-33 – CN XXIII - C)

Những điều kiện để bước theo Đức Kitô (Lc 14,25-33 – CN XXIII - C)

Được đặt vào trong bài tường thuật về hành trình lên Gi&e

Thiên Chúa phân phối các chỗ ngồi (Luca 14,1.7-14 – CN XXII TN - C)

Thiên Chúa phân phối các chỗ ngồi (Luca 14,1.7-14 – CN XXII TN - C)

Sau khi đã than vãn trên Giêrusalem, Đức Giêsu trong

Hành trình đi tới niềm vui (Luca 13,22-30 – CN XXI TN - C)

Hành trình đi tới niềm vui (Luca 13,22-30 – CN XXI TN - C)

Đoạn văn này bắt đầu phần thứ hai (Lc 13,22–17,10) trong hành tr&

Page 6 of 107

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT