Thursday, Mar 23rd

Last update07:43:58 AM GMT

Bản văn bài giảng

Mức độ của đời sống như là giá trị lớn nhất (Luca 12,13-21 – CN XVIII TN - C)

Mức độ của đời sống như là giá trị lớn nhất (Luca 12,13-21 – CN XVIII TN - C)

Những lời Đức Giêsu ngỏ với các môn đệ trước mặt một đám đ&

CN 17C. Thân Cha, phận con

CN 17C. Thân Cha, phận con

CN 17C : Thân Cha, phận con

Hôm nay Chúa dạy về cầu nguyện. Nhưng ta không khai triể

Lời kinh của Chúa (Lc 11,1-13 – CN XVII TN - C)

Lời kinh của Chúa (Lc 11,1-13 – CN XVII TN - C)

Hình thức của Kinh Lạy Cha ăn khớp với ngữ cảnh này, vì bản văn được đặ

Ai là người thân cận của tôi (Luca 10,25-37 – CN XV TN - C)

Ai là người thân cận của tôi (Luca 10,25-37 – CN XV TN - C)

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi (27): Trư

Sứ mạng của 72 môn đệ (Luca 10,1-12.17- 20 – CN XIV TN - C)

Sứ mạng của 72 môn đệ (Luca 10,1-12.17- 20 – CN XIV TN - C)

Bình an (5): Cần hiểu “bình an” này theo nghĩa của t

Page 7 of 106

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT