Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Bản văn bài giảng

Sứ mạng của Đức Giêsu (Luca 12,49-53 – CN XX TN - C)

Sứ mạng của Đức Giêsu (Luca 12,49-53 – CN XX TN - C)

- ném lửa vào mặt đất (49): Trong Cựu Ước, lửa đôi khi được d&ugr

Mức độ của đời sống như là giá trị lớn nhất (Luca 12,13-21 – CN XVIII TN - C)

Mức độ của đời sống như là giá trị lớn nhất (Luca 12,13-21 – CN XVIII TN - C)

Những lời Đức Giêsu ngỏ với các môn đệ trước mặt một đám đ&

CN 17C. Thân Cha, phận con

CN 17C. Thân Cha, phận con

CN 17C : Thân Cha, phận con

Hôm nay Chúa dạy về cầu nguyện. Nhưng ta không khai triể

Lời kinh của Chúa (Lc 11,1-13 – CN XVII TN - C)

Lời kinh của Chúa (Lc 11,1-13 – CN XVII TN - C)

Hình thức của Kinh Lạy Cha ăn khớp với ngữ cảnh này, vì bản văn được đặ

Ai là người thân cận của tôi (Luca 10,25-37 – CN XV TN - C)

Ai là người thân cận của tôi (Luca 10,25-37 – CN XV TN - C)

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi (27): Trư

Page 7 of 107

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT