Thursday, Mar 23rd

Last update07:43:58 AM GMT

Bản văn bài giảng

Tự giải thoát và tự ràng buộc (Luca 9,51-62 – CN XIII TN - C)

Tự giải thoát và tự ràng buộc (Luca 9,51-62 – CN XIII TN - C)

Khi bước theo Đức Giêsu, người ta không được nhìn lại đàng

con đường ba chữ phải

con đường ba chữ phải

CN 12C THƯỜNG NIÊN

con đường 3 chữ phải

Có lẽ một số người trong chúng ta còn nhớ câu

Phêrô tuyên xưng đức tin (Luca 9,18-24 – CN XII TN - C)

Phêrô tuyên xưng đức tin (Luca 9,18-24 – CN XII TN - C)

Ngay sau truyện Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám

Đức Giêsu tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi (Luca 7,36–8,3 – CN XI TN - C)

Đức Giêsu tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi (Luca 7,36–8,3 – CN XI TN - C)

Có hai yếu tố của bản văn trên đây được nhắc lại trong hoạt cảnh Ng

Con trai của bà góa Nain sống lại (Luca 7,11-17 – CN X TN - C)

Con trai của bà góa Nain sống lại (Luca 7,11-17 – CN X TN - C)

- Vài điểm chú giải

- Nain (11): Một thành ở về phía nam Ga

Page 8 of 106

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT