Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Bản văn bài giảng

Con trai của bà góa Nain sống lại (Luca 7,11-17 – CN X TN - C)

Con trai của bà góa Nain sống lại (Luca 7,11-17 – CN X TN - C)

- Vài điểm chú giải

- Nain (11): Một thành ở về phía nam Ga

Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều (Luca 9,11b-17 – Mình Máu Thánh - C)

Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều (Luca 9,11b-17 – Mình Máu Thánh - C)

Nhóm Mười Hai (12): Trong bản văn song song, Mt 14,15 và Mc 6,35 nói

Thần Khí sự thật (Gioan 16,12-15 – Chúa Ba Ngôi - C)

Thần Khí sự thật (Gioan 16,12-15 – Chúa Ba Ngôi - C)

“Sách về Giờ của Đức Giêsu” của TM Ga kéo dài

Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội

Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội

Mỗi lần chúng ta bắt đầu cử hành thánh lễ là tưởng niệm Cu

Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội

Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội

Mỗi lần chúng ta bắt đầu cử hành thánh lễ là tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của

Page 9 of 107

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT