Thursday, Mar 23rd

Last update07:43:58 AM GMT

Bản văn bài giảng

Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều (Luca 9,11b-17 – Mình Máu Thánh - C)

Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều (Luca 9,11b-17 – Mình Máu Thánh - C)

Nhóm Mười Hai (12): Trong bản văn song song, Mt 14,15 và Mc 6,35 nói

Thần Khí sự thật (Gioan 16,12-15 – Chúa Ba Ngôi - C)

Thần Khí sự thật (Gioan 16,12-15 – Chúa Ba Ngôi - C)

“Sách về Giờ của Đức Giêsu” của TM Ga kéo dài

Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội

Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội

Mỗi lần chúng ta bắt đầu cử hành thánh lễ là tưởng niệm Cu

Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội

Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội

Mỗi lần chúng ta bắt đầu cử hành thánh lễ là tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của

Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ (Gioan 20,19-23 – Lễ Hiện Xuống ABC)

Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ (Gioan 20,19-23 – Lễ Hiện Xuống ABC)

Trong tình trạng tranh tối tranh sáng lúc bình minh, Mari

Page 9 of 106

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT