Thursday, Mar 23rd

Last update07:43:58 AM GMT

Bản văn bài giảng

vì sao Chúa xa cách : nhìn hai góc độ

vì sao Chúa xa cách : nhìn hai góc độ

Vì sao Chúa Con về trời : xét phía con người, xét từ Thiên Chúa

Không phải trong nhà

Những giáo huấn cuối cùng và lên trời (Luca 24,46-53 – Lễ Thăng Thiên - C)

Những giáo huấn cuối cùng và lên trời (Luca 24,46-53 – Lễ Thăng Thiên - C)

- bắt đầu từ Giêrusalem (47): Câu này là câu chuyển ti

Đức Giêsu luôn luôn hiện diện (Gioan 14,23-29 – CN VI PS - C)

Đức Giêsu luôn luôn hiện diện (Gioan 14,23-29 – CN VI PS - C)

Sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm anh em nhớ lại (26): Bultmann có

CN 5C Phục Sinh Giới răn mới : “mới” ở đâu ?

CN 5C Phục Sinh   Giới răn mới : “mới” ở đâu ?

CN 5C Phục Sinh 
Giới răn mới : “mới” ở đâu ?

Từ khi có con người xuất hiện

Điều răn mới (Gioan 13,31-33a.34- 35 – CN V PS - C)

Điều răn mới (Gioan 13,31-33a.34- 35 – CN V PS - C)

Sau khi Giuđa bỏ bàn tiệc đi ra (Ga 13,30), có lẽ sau rửa chân v&ag

Page 10 of 106

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT