Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Bản văn bài giảng

Ân sủng nguồn cội

(Lễ cha thánh Phanxicô 04-10-2008 ở Đakao)

Ngược dòng thời gian 800 năm, và 1-2 năm trư

Người tu bổ nhà Chúa

Lễ thánh Phanxicô 5-10-20

Như hạt lúa gieo vào lòng đất

Lễ an táng cha già Jean Mari

Linh mục, bạn là ai?

Ghi dấu sử xanh

(Bài giảng Lễ khấn trọng thể - Thủ Đức 13-9-2008 của anh GT F.X Vũ Phan Long chia sẻ

Xem thêm các bài khác:

Page 106 of 107

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT