Thursday, Mar 23rd

Last update07:43:58 AM GMT

Bản văn bài giảng

Người tu bổ nhà Chúa

Lễ thánh Phanxicô 5-10-20

Như hạt lúa gieo vào lòng đất

Lễ an táng cha già Jean Mari

Linh mục, bạn là ai?

Ghi dấu sử xanh

(Bài giảng Lễ khấn trọng thể - Thủ Đức 13-9-2008 của anh GT F.X Vũ Phan Long chia sẻ

Trở Nên Mối Phúc Lành

Trở Nên Mối Phúc Lành

Đến với lễ thánh Clara hôm nay, chúng ta không phải như là những người đ

Page 106 of 106

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT