Thursday, Jul 27th

Last update07:57:09 AM GMT


Warning: Creating default object from empty value in /home1/ofmvn/public_html/plugins/content/fbar.php on line 164

Báo chia sẻ tháng 9_10_2015

BCS thang 10 2015THÁNH PHANXICÔ MỜI GỌI CHÚNG TA THỰC HIỆN CUỘC HOÁN CẢI MÔI SINH

Anh em thân mến, xin Chúa ban bình an cho anh em! (thư anh TPV)

Download

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT