Thursday, Feb 23rd

Last update09:59:22 AM GMT

- Văn kiện Giáo Hội

Sắc lệnh về các Giáo Hội Công giáo Đông phương: ORIENTALIUM ECCLESIARUM

Sắc lệnh về các Giáo Hội Công giáo Đông phương: ORIENTALIUM ECCLESIARUM

Giáo Hội Công Giáo rất trân trọng những quy chế, nghi

Sắc lệnh về nhiệm vụ Mục tử của các Giám mục trong Giáo Hội: CHRISTUS DOMINUS

Sắc lệnh về nhiệm vụ Mục tử của các Giám mục trong Giáo Hội: CHRISTUS DOMINUS

Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến để g

Hiến chế tín lý về Giáo Hội: LUMEN GENTIUM

Hiến chế tín lý về Giáo Hội: LUMEN GENTIUM

Ánh sáng muôn dân là chính Chúa Kitô, vì vậy, Thánh C&oc

Sắc lệnh về đại kết: UNITATIS REDINTEGRATIO

Sắc lệnh về đại kết: UNITATIS REDINTEGRATIO

Cổ võ việc tái lập sự hợp nhất giữa toàn thể

Sắc lệnh về hoạt động tồng đồ Giáo dân: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM

Sắc lệnh về hoạt động tồng đồ Giáo dân: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM

Thánh Công đồng, vì muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt độ

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT