Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục


2017-05-14 06:43:44

7 giờ sáng ngày 23/4/2017, Chủ Nhật thứ II Phục Sinh, Lòng Chúa Thương Xót, tại Hội trường thánh Phanxicô trong khuôn viên tu viện Phanxicô Thủ Đức, số 42 Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức thánh lễ truyền chức Phó tế cho 5 tu sĩ: Phêrô Nguyễn Văn Dũng, Simon Nguyễn Tấn Đạt, Phêrô Lê Duy Lượng, Giuse Nguyễn Văn Quảng, Giuse Nguyễn Hữu Thái và truyền chức Linh mục cho 8 tu sĩ Phó tế: Giuse Đinh Ngọc Cảnh, Phêrô-Antôn Mai Văn Công, Phaolô Đỗ Thanh Diệu, Gioan B Đậu Tiến Dũng, Phanxicô X. Nguyễn Văn Huy, Giuse Nguyễn Văn Huyền, Phêrô Dương Văn Thiên, Giuse Trần Đức Trí.

Bộ sưu tập ảnh

  • Hội chợ mừng xuân tại Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao 2017-05-14 07:43:01

    Hội chợ Mừng Xuân tại Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao ngày 22/1/2017. Hội chợ được bắt đầu vào lúc 9:00 với nhiều gian hàng thực phẩm và giải trí đã đăng ký tham gia, ngoài ra hội chợ xuân còn có văn nghệ góp vui cho bà con đến tham dự. Năm nay hội đồng mục vụ có tổ chức quay…

  • Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục 2017-05-14 06:43:44

    7 giờ sáng ngày 23/4/2017, Chủ Nhật thứ II Phục Sinh, Lòng Chúa Thương Xót, tại Hội trường thánh Phanxicô trong khuôn viên tu viện Phanxicô Thủ Đức, số 42 Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức thánh lễ truyền chức Phó tế cho 5 tu…

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...