Tuyên ngôn về mối liên hệ với các tôn giáo ngoài Kitô giáo_ NOSTRA AETATE

File: 2017_12_21-1513823969-tuyen-ngon-ve-moi-lien-he-voi-cac-ton-giao-ngoai-kito-giao-nostra-aetate.doc Size: 54.50 kb
Upload: 2017-12-20 20:39:29 Download: 7 Download
Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...