Thánh lễ tuyên khấn lần đầu

2018-08-28 797 Thảo luận

Vào ngày lễ Đức Maria Nữ Vương ngày 22/8/2018, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức thánh lễ tuyên khấn lần đầu cho 21 anh em thuộc khoá tập 2017 – 2018, tại nhà thờ Du Sinh, Tp. Đà Lạt. Thánh lễ được cử hành lúc 9:30 do anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM chủ tế. Đồng tế với anh có các anh em linh mục trong Tỉnh Dòng, các linh mục thân nhân của các tân khấn sinh, và tham dự thánh lễ có bà con giáo dân trong giáo xứ, thân nhân của các tân khấn sinh, các ân nhân và các anh em trong Tỉnh Dòng về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các tân khấn sinh.

Trong bài giảng, anh Phó Giám tỉnh Giuse Vũ Liên Minh, OFM đặc biệt nhấn mạnh đến ba lời khuyên Phúc Âm, điều mà các khấn sinh sẽ công khai nói lên trước cộng đoàn dân Chúa hôm nay. Đó là: Không có của riêng, vâng phục và khiết tịnh. Thánh lễ được cử hành cách long trọng và sốt sắng trong bầu khí hân hoan vui mừng, nhất là lúc các em quỳ trước cung thánh, trong tay anh Giám tỉnh và long trọng nói lên những lời tuyên khấn của mình.

Sau thánh lễ, mọi người xuống hội trường giáo xứ cùng chung vui với các tân khấn sinh trong bữa cơm huynh đệ.

BTT-OFMVN

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...